Danube-INCO.NET — Advancing Research and Innovation in the Danube Region

Documents

Strategija Razvoja Nauke u Bosi i Hercegovini 2010-2015

Strategija razvoja nauke u BiH je dokument koji daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj naučnoistraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini za period 2010. – 2015. godina. s ciljem prosperitetnog razvoja nauke i istraživanja, privrede, obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa preporukama razvoja nauke u Evropi i svijetu.

  • Posted on: 10.05.2010
  • Year of publication: 2009

Website: Link

Source: MCA | Geographical focus: Bosnia and Herzegovina

Related Content